Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Bevezetés
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a Felhasználó/Megrendelő/Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszony szabályozása, a szolgáltatások jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása. A Felhasználó/Megrendelő/Ügyfél amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltett weboldalra (www.oleticsniki.hu), vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának a megtekintésére.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Céginformációk, Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: Oletics Nikolett egyéni vállalkozó
A Szolgáltató címe, illetve székhelye: 1134 Budapest, Bulcsú utca 21/b. 1/1.
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@oleticsniki.hu
A Szolgáltató vállalkozói nyilvántartási száma: 52471395
A Szolgáltató adószáma: 68943026-1-36
A Szolgáltató statisztikai számjele: 68943026-7312-231-16
Az Adatkezelő számlavezető pénzintézetének neve: MBH Bank
Az Adatkezelő pénzforgalmi bankszámlaszáma: 18100002-00056918-11010017

A tárhely szolgáltató adatai:
Adatkezelő neve: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10
Cégjegyzékszáma: 01-09-970252
Adószáma: 23537646-2-42
Elektronikus (e-mail) cím: info@ininet.hu
Telefonszám: 36 20 293 9058
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

3. Általános rendelkezések
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között az ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Az ÁSZF rendelkezéseit minden szolgáltatásrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

4. Szerzői jogok
A Weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, ötlet, valamint az összes adat, leírás, recept, illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette, így a Weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai, vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más Weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS! A jogtulajdonos: Oletics Nikolett egyéni vállalkozó. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal és annak bármely részének, valamint kereskedelmi névnek vagy védjegyének használatára, hasznosítására. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy engedély nélküli felhasználás észlelése esetén (akár online, akár offline formában), minden egyes leközölt képért, videóért vagy szöveges tartalom esetén bekezdésért felhasználási díjat számlázzon ki a szerzői jogot megsértő magánszemély vagy gazdasági társaság részére felszólítás nélkül mindaddig, amíg a jogsértés fennáll. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű felhasználási díját! A 4-es pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek az Ügyfél részére átadott minden dokumentumra (étrend, leírások, ajánlások, e-mail üzenetek).

5. Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF kiterjed a www.oleticsniki.hu domain név összes oldalára, facebook, instagram és TikTok oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2023. 02. 01-től visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

6. Szolgáltatások
A Weboldalon feltüntetett táplálkozási tanácsadás szolgáltatás megrendelésére van lehetőség. A szolgáltatás megrendelésére a weboldalon (www.oleticsniki.hu) a „kapcsolat” menüpont vagy az info@oleticsniki.hu-n keresztül van lehetőség, amellyel az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a szolgáltatás kifizetéséhez információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját banki átutalással kiegyenlíti.

7. Felek kötelezettsége
Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőn belül (8 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Ügyfél számára a következőket szolgáltatja:
2 órás online táplálkozási tanácsadás anamnézissel, táplálkozási- és hormontípus (anyagcseretípus) speciális kérdőívek és módszerek általi feltérképezéssel, és amennyiben szükséges, labor elemzéssel; a tanácsadást követően négy héten belül e-mailben megküldött egy hetes mintaétrend receptekkel, recept leírásokkal, bevásárló listával; e-mailen keresztüli kapcsolattartás, szükség esetén telefonos kapcsolattartás; a Megrendelő e-mailjeire egy héten belüli válaszadás; a tanácsadás időpontjától számított 3-6 hónap közötti első kontroll konzultáció, amelynek pontos időpontját Felek egymással előzetesen egyeztetik.
Az Ügyfél vállalja, hogy minden olyan know-how-t, információt és dokumentumot, ami a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben merül fel, valamint a személyes-, e-mail-, Facebook-, Instagram-, Skype-, Google Meet beszélgetéseket nem továbbítja harmadik fél számára. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben az Ügyfél köteles az okozott kár megtérítésére. (Erről a 4. pontban, a „Szerzői jogok” résznél olvashat bővebben.) Az Ügyfél által küldött fotók arc és név nélkül, az ÁSZF elfogadásával automatikusan a Szolgáltató által referenciaként felhasználhatóvá válnak.

8. A szolgáltatás teljesítése
A Szolgáltatónak az online tanácsadás után 4 hét áll rendelkezésére az étrendterv átadására. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre.

Jelentkezés elutasításának indokai (kizáró tényezők) a következők lehetnek:
• 18 éven aluli életkor
• terhesség
• tartós emésztőrendszeri megbetegedés
• vesebetegség
• epebetegség
• májbetegség
• cukorbetegség
• mentális eredetű táplálkozási zavarok (pl. anorexia, bulimia)
• függőség
• bizonyos autoimmun betegségek
• bizonyos allergiák
• bizonyos hormonális betegségek
• bizonyos táplálkozási irányzat követése, mely nem teszi lehetővé a Szolgáltató által összeállított étrend követését (pl. vegan életmód)

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg a Szolgáltatást. A tanácsadás nem minősül orvosi kezelésnek és nem helyettesíti azt. A javasolt étrend saját felelőséggel alkalmazható. A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

9. Ügyfél visszalépése
Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. Amennyiben az Ügyfél az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

10. Weboldal látogatása
A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja. A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más Weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető Weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak az Ügyfélnek.

11. Adatkezelés
A Szolgálató adatkezelője az Érintett személyes és különleges adatainak. A Szolgáltató/Adatkezelő a Szolgáltatási szerződés megküldésével egyidőben az Érintett rendelkezésére bocsájtja az Adatkezelési Tájékoztatót, melynek megismerésével és elfogadásával az Érintett hozzájárul személyes és különleges adatai kezeléséhez. Az Adatkezelő honlapján közzéteszi az Adatkezelési Tájékoztatót.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

OLETICS NIKOLETT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Az Adatkezelő vállalkozói nyilvántartási száma: 52471395
Cégjegyzékszám: 01-09-671947
Adószám: 68943026-1-36
Székhely: 1134 -Budapest, Bulcsú utca 21/b. 1/1.
Telefonszám: 0620/359-8326
Email: info@oleticsniki.hu
Weboldal: https://oleticsniki.hu/

BEVEZETÉS

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Érintett áttekinthesse az Adatkezelő adatkezelési politikáját, elveit és gyakorlatát és a lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb módon hozzájusson mind ahhoz az információhoz és eljárási módhoz, amely révén a jogait megismerheti és érvényesítheti.

Az kiemelt fontosságot tulajdonít a személyes adatok védelmének, és folyamatosan gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Az Adatkezelő mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, a 2011. évi CXII. törvénynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv) és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének. (a továbbiakban: GDPR)

Az Adatkezelő a nyilvános Adatkezelési Tájékoztatóját a mindenkori hatályos jogszabályok előírásai szerint hozta létre, azt folyamatosan frissíti és gondoskodik arról, hogy azt az Érintett megismerje.  A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon az alábbi linken keresztül, valamint az Adatkezelő székhelyén.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelési alapelvek

Személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie.

Személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetünk.

Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy biztosítsuk az adatok pontosságát, teljességét. 

Definíciók

A velünk kapcsolatba kerülő Érintettek tájékoztatására közzé teszük a tevékenységünkhöz kapcsolódó legfontosabb adatkezelési meghatározásokat:

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, továbbá a genetikai adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (Pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,

az adatkezelés korlátozása: a tárolt adatok zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján,

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé már nem lehetséges,

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adathordozás: az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz,

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 I. Az Adatkezelő tevékenysége

Funkcionális táplálkozási tanácsadás

II. A személyes adatok kezelésének a célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, időtartama

A.) Az adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő szerződéses kapcsolatának létrehozása, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénylése és teljesítése.

B.) Jogalap

Adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása a személyes és különleges adatainak kezeléséhez (Info tv, GDPR 6. Cikk, (1) a))

C.)  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá egészségi állapotra vonatkozó különleges adatok.

D.) Az Adatkezelés címzettje kizárólag az Adatkezelő.

E.) A személyes adatok kezelésének időtartama:

Az Érintettek adatait a szerződés bármely okból történő megszűnése kezeljük. Ilyen ok lehet például a szerződés időtartamának lejárta, bármely fél részéről történő felmondása. Az Adatkezelő betartja jogszabályi előírások (pl adójogszabályok) kötelező előírásait bizonyos releváns adatok őrzésére az ott meghatározott ideig.

III.  Különleges adatok kezelése

Különleges adat meghatározása: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, továbbá a genetikai adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Az Adatkezelő szolgáltatása együtt jár az Érintett egészségügyi állapotának felmérésével, nyomon követésével, a panaszok kiértékelésével, a terápia eredményének dokumentálásával.

A jogszabályok előírása szerint az Adatkezelő különleges adatot csak az Érintett kifejezett írásos hozzájárulásával kezelhet.

IV: Az adatkezelés menete

Az Adatkezelő tevékenységét és elérhetőségeit az Érintett különböző online felületeken ismerheti meg, (pl facebook oldal megnyitása, weboldal, instagram felület, tik-tok, egyéb) Ezek a felületek megadják a Szolgáltató elérhetőségét, a honlap URL-jét.

Az első kapcsolatfelvétel a https://oleticsniki.hu/ web oldalon, név és e-mail cím megadásával történik. Az Érintett nevét és e-mail címét már az első bejelentkezéskor megismerjük, de tényleges adatkezelésre csak a Szolgáltatási szerződés megkötésekor, az Érintett kifejezett hozzájárulásával kerül sor.

A Szolgáltatási szerződésben kiemelt helyen kérjük az Érintett hozzájárulását a személyes és különleges adatainak kezeléséhez és közöljük, hogy a honlapon közöljük az Adatkezelési Tájékoztatót, ennek megismerése könnyen megtalálható, elolvasható akár a honlapon, akár nyomtatott formában az Adatkezelő irodájában.

Amennyiben nem kerül sor a Szolgáltatási szerződés megkötésére, az eddig megismert személyes adato(ka)t azonnal töröljük.

V. Az adatkezelés egyes szabályai

Az Adatkezelő a megadott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes és különleges adatok biztonságos őrzéséről.

VI. Az adatkezelés nyilvántartása

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza az adatkezelés menetét és szabályait, ezek pontos betartása és nyilvántartása az Adatkezelő napi működésének része.

VII. Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok integritása és bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz és tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze.

Adatvédelmi incidensre gyanút adó esemény észlelésétől számítva 72 óra áll rendelkezésre, hogy az Adatkezelő eldöntse a további szükséges lépések megtételét, melyhez szükség esetén külső jogász segítségét veszi igénybe. Észlelésnek számít az Érintett bejelentése is, melyről azonnal jegyzőkönyvet készít.

VIII. Az Érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

 • , valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

 • , valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

 • kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje (a törléshez való jog),

 • kérelmére az adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassa más adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog).

 • Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és

 • bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Hova forduljon az Érintett?

Az Érintett a kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

Oletics Nikolett

E-mail cím: info@oleticsniki.hu

Telefonszám: 0620/359-8326

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen

 1. Az Érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

Az Érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat.

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:                         1363 Budapest,  Pf. 9. 

Cím:                                     1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.

Telefon:                             +36 (1) 391-1400

Fax:                                      +36 (1) 391-1410

E-mail:                                ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                                     http://www.naih.hu

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás 

A hatóság eljárása kizárólag hivatalból indítható.

A hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya, körülményei, kihatása határozza meg.

 1. Az Érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól

Az Érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az Érintett észrevételeit, kéréseit a lehető legrövidebb időn belül orvosolja. 

IX. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő tárhely szolgáltatót vesz igénybe.

Adatkezelő neve: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10

Cégjegyzékszáma: 01-09-970252

Elektronikus (e-mail) cím: info@ininet.hu

Telefonszám: 36 20 293 9058

 X. Jogszabályi háttér

   GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
Oletics Nikolett adatkezelő